• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مجموعه ماجراهای جودی (5 جلدی)' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۲/۸ رو بدست آورده.
۷۱۵۶ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۱ را داده‌ند.
• رمان 'مجموعه ماجراهای جودی (5 جلدی)' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Mahkame
Mahkame
۱۳۹۷/۹/۲۵

Vahidch
Vahidch
۱۳۹۷/۲/۷