۷۹۳۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۳ را داده‌ند.
• رمان 'شهر هاوکینز هالو (3 گانه 7 روز شوم 2)' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.