• از مجموع ۱۶۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'آناکارنینا' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۴ رو بدست آورده.
۲۹۳۸۲۸ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۲ را داده‌ند.
• رمان 'آناکارنینا' در کتاب‌خانه‌ی ۷۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۷۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
fatemehmoosavi
fatemehmoosavi
۱۲ روز پیش

ametemadi
ametemadi
۱۳۹۸/۲/۲۲

smrashtian1
smrashtian1
۱۳۹۸/۲/۱۷

kazem60
kazem60
۱۳۹۸/۱/۲۳

ta_dolatpour
ta_dolatpour
۱۳۹۸/۱/۱۱

Mobina_fxr
Mobina_fxr
۱۳۹۷/۱۲/۲

nedamortazavi
nedamortazavi
۱۳۹۷/۱۱/۱۳

barcelona
barcelona
۱۳۹۷/۱۰/۲۲

Shayestehakhavan
Shayestehakhavan
۱۳۹۷/۹/۲۹

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۸/۱۳

f@eze
f@eze
۱۳۹۷/۸/۱۱

sork
sork
۱۳۹۷/۸/۲

Rosine
Rosine
۱۳۹۷/۸/۱

Negarnansy
Negarnansy
۱۳۹۷/۷/۱۴

Dracoola
Dracoola
۱۳۹۷/۶/۱۰

Haifa
Haifa
۱۳۹۷/۶/۱۰

Aryadne
Aryadne
۱۳۹۷/۵/۲۴

hastii
hastii
۱۳۹۷/۵/۲۲

Nedafarhadi
Nedafarhadi
۱۳۹۷/۵/۷

martion
martion
۱۳۹۷/۵/۶

shadow-aida
shadow-aida
۱۳۹۷/۵/۶

Foad
Foad
۱۳۹۷/۴/۳۱

solveig
solveig
۱۳۹۷/۴/۲۶

1744912610
1744912610
۱۳۹۷/۴/۲۰

Roro
Roro
۱۳۹۷/۳/۲۸

elaheelahi
elaheelahi
۱۳۹۷/۳/۲۶

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۳/۲۴

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Ramin_j
Ramin_j
۱۳۹۷/۳/۱۵

Pezhman_t
Pezhman_t
۱۳۹۷/۳/۱۵

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Abidar
Abidar
۱۳۹۷/۳/۱۳

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Shahdad_p
Shahdad_p
۱۳۹۷/۳/۱۱

Bahare_sh
Bahare_sh
۱۳۹۷/۳/۱۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nassrin20
Nassrin20
۱۳۹۷/۲/۳۰

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

AzipoAxo
AzipoAxo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۶

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۷/۲/۲۶

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

neda78
neda78
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Coolguy
Coolguy
۱۳۹۷/۲/۲۱

Shakibaamj
Shakibaamj
۱۳۹۷/۲/۲۱

Gote
Gote
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۲/۲۱

Angleita
Angleita
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Likeamoon
Likeamoon
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahi_d
Mahi_d
۱۳۹۷/۲/۲۰

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ana_karnina
Ana_karnina
۱۳۹۷/۲/۲۰

Dorsa_ajam
Dorsa_ajam
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Nilooufar
Nilooufar
۱۳۹۷/۲/۲۰

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Soorena
Soorena
۱۳۹۷/۲/۱۸

Vane
Vane
۱۳۹۷/۲/۱۸

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Neda_jo
Neda_jo
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Roshaanak
Roshaanak
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shiva_ghajar
Shiva_ghajar
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

lily
lily
۱۳۹۷/۲/۱۸

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

Morvariid
Morvariid
۱۳۹۷/۲/۱۷

SirDavoor
SirDavoor
۱۳۹۷/۲/۱۷

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fardaad
Fardaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Mohamedamin
Mohamedamin
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mmd_jmshdi
Mmd_jmshdi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Vahid_ma
Vahid_ma
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Salmoon
Salmoon
۱۳۹۷/۲/۱۰

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۸

2020145596
2020145596
۱۳۹۷/۲/۷

Faraaaz
Faraaaz
۱۳۹۷/۲/۶

Mehrnaz_xh
Mehrnaz_xh
۱۳۹۷/۲/۳

shahi
shahi
۱۳۹۷/۱/۱۱

sou_lesoleil
sou_lesoleil
۱۳۹۶/۹/۱۲

hananepourjani
hananepourjani
۱۳۹۶/۴/۱۹

ارشیا
ارشیا
۱۳۹۶/۲/۲۵

Majid3
Majid3
۱۳۹۶/۲/۲۳

mohamad4030
mohamad4030
۱۳۹۶/۲/۲۲

amirriazi
amirriazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

shinsin
shinsin
۱۳۹۵/۱۲/۲۷

Hamidreza_m4
Hamidreza_m4
۱۳۹۵/۱۲/۱

atena1987
atena1987
۱۳۹۵/۱۱/۲۵

Esmaeel
Esmaeel
۱۳۹۵/۱۰/۳۰

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۵

maede farrokhi
maede farrokhi
۱۳۹۳/۷/۲۸

baran
baran
۱۳۹۳/۴/۲۸