• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'به وقت بهشت' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۵ رو بدست آورده.
۱۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳ را داده‌ند.
• رمان 'به وقت بهشت' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
fatemehkehtari
fatemehkehtari
۱۳۹۷/۴/۱۰