مجموعه داستان خارجی

بلیت‌فروش ایستگاه آخر 1 مترو

توی شهر که بودیم همدیگر را گم کرده بودیم. انگار که دیواری بین ما بوده که همدیگر را بینیم، اما جبهه این دیوار فرو ریخت.

امیرکبیر
9789640012604
۱۳۸۹
۴۴ صفحه
۲۴۶ مشاهده
۰ نقل قول