• از مجموع ۸۷ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'خانم دالاوی' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۷ رو بدست آورده.
۱۳۳۳۹۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۸ را داده‌ند.
• رمان 'خانم دالاوی' در کتاب‌خانه‌ی ۷۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۷۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
shideh
shideh
۱۳۹۹/۸/۲۸

jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

108Mandana
108Mandana
۱۳۹۹/۱/۱۶

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۸/۱۲/۱۳

YeganeA
YeganeA
۱۳۹۸/۶/۶

kazem60
kazem60
۱۳۹۸/۱/۱۹

SabaF
SabaF
۱۳۹۷/۴/۱۴

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Mrswolf
Mrswolf
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Ramin_j
Ramin_j
۱۳۹۷/۳/۱۵

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shahdad_p
Shahdad_p
۱۳۹۷/۳/۱۱

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Elnqd
Elnqd
۱۳۹۷/۳/۵

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۶

Nima_molaii
Nima_molaii
۱۳۹۷/۲/۲۴

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Raheem
Raheem
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hadi_sedaghat
Hadi_sedaghat
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rezaroman
Rezaroman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Caren
Caren
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mehrnaz_xh
Mehrnaz_xh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rasoulg
Rasoulg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۲/۲۲

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۲/۲۲

DoodOod
DoodOod
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sheghi
Sheghi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sijen
Sijen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nakisah
Nakisah
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shirak
Shirak
۱۳۹۷/۲/۲۲

George
George
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rimaa
Rimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nellom
Nellom
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shahram_shni
Shahram_shni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ricky
Ricky
۱۳۹۷/۲/۲۲

Maraal
Maraal
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۱

Miho
Miho
۱۳۹۷/۲/۲۱

Tarkofseki
Tarkofseki
۱۳۹۷/۲/۲۱

Agata
Agata
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kambizzz
Kambizzz
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hoday
Hoday
۱۳۹۷/۲/۲۱

Meloody
Meloody
۱۳۹۷/۲/۲۱

Shaghik
Shaghik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

SirDavoor
SirDavoor
۱۳۹۷/۲/۲۱

Roya_parsa
Roya_parsa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Sallar
Sallar
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

hamidzich
hamidzich
۱۳۹۷/۲/۱۶

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roshaanak
Roshaanak
۱۳۹۷/۲/۴

Rita
Rita
۱۳۹۷/۱/۳۱