مجموعه داستان خارجی

تمشک‌های نارس

موژان از شوهر سومش هم بی‌جنجال و دلهره طلاق گرفت. از محضر که در آمدند، مسعود که حالا شوهر سابق شده بود، بهش گفت: می‌خوای برسونمت؟ نشست توی ماشین و به خیابان نگاه کرد و وقتی از جلوی سینما رد می‌شدند، گفت: نگه دار! بدون حرف رفت به طرف گیشه. بلیتی خرید و رفت تو. مسعود هم به راه خود ادامه داد و رفت شرکت.

آموت
9786005941418
۱۳۹۰
۲۰۰ صفحه
۳۶۵ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های آسیه جوادی (ناستین)
رک و پوست‌کنده (احوال ما زنان)
رک و پوست‌کنده (احوال ما زنان) اگر مردان می‌دانستند که دل زنان چه آسان نرم می‌شود این همه دعوا و طلاق نبود. گاهی یک شاخه گل و از آن مهم‌تر نگاهی، جمله‌ای به موقع می‌تواند کار گردنبند گران‌بهایی را بکند که شاید هرگز به گردن آویخته نشود. نمی‌فهمم که چرا برای آن‌ها راحت‌تر است از پول مایه بگذارند تا از احساساتشان...
از تیر به مهر
از تیر به مهر ما یک خانواده فرهنگی هستیم و هر یک بنا به مشغله‌ی ذهنی‌مان (من با شعر و داستان، زنم با داستان و پوپک با شعر و حسین: کتابخوانی جدی) وقتی اثر را می‌نویسم، خانواده با علاقه؛ اولین شنونده آن اثر است به قصد آراستگی و پیراستگی بیشتر. بنابراین من تمامی این داستان‌ها را شنیده، سپس به دقت خوانده‌ام. اهمیت این داستان‌ها ...
رک و راست بگم (احوال ما زنان) مجموعه داستان
رک و راست بگم (احوال ما زنان) مجموعه داستان «رک و راست بگم» شکل تکامل یافته کتاب پیشین خانم ناستین یعنی «رک و پوست کنده» است. یادداشت‌های این کتاب که بین گزارش و داستان در نوسانند، نمایانگر نوع تازه‌ای از ادبیات معاصر است که تاملات روزانه نویسنده را با واقعه‌های زندگی افراد و واقعیات اجتماعی گره زده است. زنان بیش از مردان در این «داستان ـ گزاره»‌ها تصویر شده‌اند ...
مشاهده تمام رمان های آسیه جوادی (ناستین)
مجموعه‌ها