• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'جاسوسی که از سردسیر آمد' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.
۶ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۳ را داده‌ند.
• رمان 'جاسوسی که از سردسیر آمد' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۴

trex714
trex714
۱۳۹۴/۷/۷