• از مجموع ۷ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'بابا لنگ دراز ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۷۹ رو بدست آورده.
۲۰۵۶۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۹ را داده‌ند.
• رمان 'بابا لنگ دراز ' در کتاب‌خانه‌ی ۷ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۷ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
aleayoub
aleayoub
۱۳۹۷/۵/۶

chmn
chmn
۱۳۹۷/۵/۴

roxanaa
roxanaa
۱۳۹۶/۱۰/۲۹

Masooom
Masooom
۱۳۹۶/۳/۱۲

alim1380
alim1380
۱۳۹۵/۱۲/۱۰

notation69
notation69
۱۳۹۵/۱۲/۴

zahralabbafan
zahralabbafan
۱۳۹۴/۱/۱۲