رمان خارجی

تقسیم

(La spartizione)

این کتاب یک رمان است. در سال‌های اوج‌گیری فاشیسم در ایتالیا، یک کارمند سادة دارایی، متعلق به یک خانوادة سنتی در شهری کوچک، بعد از مرگش به دلیل یک سوء تفاهم یا شوخی به یک اسطورة میهنی تبدیل می‌شود، الگویی که همه از او اقتباس می‌کنند و می‌خواهند مانند او بعد از مرگشان با پیراهن سیاه حزب فاشیست به خاک سپرده شوند. اما این اسطوره میهنی، در چاردیواری خانه‌اش زندگی‌ای هم داشته است که در داخل خانه هم او را به اسطورة دیگری تبدیل می‌کند.

مهدی سحابی
مرکز
9789643058203
۱۳۹۰
۱۹۶ صفحه
۱۱۰۰ مشاهده
۰ نقل قول
پیرو کیارا
صفحه نویسنده پیرو کیارا
۱ رمان Bapsi Sidhwa is Pakistan's leading diasporic writer. She has produced four novels in English that reflect her personal experience of the Indian subcontinent's Partition, abuse against women, immigration to the US, and membership in the Parsi/Zoroastrian community. Born on August 11, 1938 in Karachi, in what is now Pakistan, and migrating shortly thereafter to Lahore, Bapsi Sidhwa witnessed the bloody Partition of the Indian Subcontinent as a young child in 1947. Growing up with polio, she was educated at home ...
مجموعه‌ها