• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'دنیای سوفی ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۲/۵ رو بدست آورده.
۲۳۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۸ را داده‌ند.
• رمان 'دنیای سوفی ' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
tin24
tin24
۱۳۹۷/۶/۲۷

civil
civil
۱۳۹۲/۷/۲۸