رمان خارجی

پابرهنه‌ها

هنگامی که پابرهنه‌ها منتشر شد، درخشش تند آن‌چنان بود که چهره استانکو را به عنوان «شاعری تثبیت‌شده» یکسره در ظلمت فراموشی پنهان کرد! پابرهنه‌های یک صاعقه بود. چیزی غیرمنتظر و غافلگیرکننده، که در پرتو آن همه‌چیز بی‌رنگ می‌نمود. کتابی که به فاصله دو سال به بیش از سی زبان برگردانده شد.

احمد شاملو
نگاه
9789646174795
۱۳۸۸
۷۳۶ صفحه
۹۹۷ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های زاهاریا استانکو
بازی با مرگ
بازی با مرگ با یک عده آسمون جل دیگر به دام پلیس افتادم. تو زیرزمین تاریکی حبسمان کرده بودند. نه کتک خورده بودم و نه چاقوی جلد داری را که عادت داشتم همیشه همراهم باشد، ازم گرفته بودند، بعد از سه روز و سه شب آلمان‌ها تحویلمان گرفتند. حالا... حالا دیگر وضع بهتر بود. دست کم از آن زیرزمین نمور و موش‌هایش راحت ...
مشاهده تمام رمان های زاهاریا استانکو
مجموعه‌ها