• از مجموع ۱۷۵ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'خداحافظ گاری کوپر' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۱ رو بدست آورده.
۵۴۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۸ را داده‌ند.
• رمان 'خداحافظ گاری کوپر' در کتاب‌خانه‌ی ۴۹ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۴۹ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
ashouri1991
ashouri1991
۱۳۹۹/۱۲/۹

Rezasaeedi
Rezasaeedi
۱۳۹۹/۹/۱۸

elham_z777@
[email protected]
۱۳۹۹/۳/۷

jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۹/۱/۱۲

lilamah
lilamah
۱۳۹۹/۱/۷

Yashiro
Yashiro
۱۳۹۸/۱۲/۷

PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
۱۳۹۸/۱۱/۱۵

sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۳۹۸/۷/۲۲

ISaac
ISaac
۱۳۹۸/۴/۲۴

fatemehmoosavi
fatemehmoosavi
۱۳۹۸/۳/۱۳

mim_rashidi
mim_rashidi
۱۳۹۷/۱۲/۱۲

mostafafallah
mostafafallah
۱۳۹۷/۱۱/۲۹

memetti
memetti
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

ali81
ali81
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

Mobina_fxr
Mobina_fxr
۱۳۹۷/۱۰/۲۳

Mahkame
Mahkame
۱۳۹۷/۱۰/۵

Ali
Ali
۱۳۹۷/۱۰/۳

saeedtp
saeedtp
۱۳۹۷/۸/۲۶

ahmadsa
ahmadsa
۱۳۹۷/۸/۶

majedeh
majedeh
۱۳۹۷/۷/۱۶

Foad
Foad
۱۳۹۷/۴/۳۱

Roro
Roro
۱۳۹۷/۳/۲۸

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

jalilroozban
jalilroozban
۱۳۹۷/۳/۷

asefos
asefos
۱۳۹۷/۳/۳

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

AzipoAxo
AzipoAxo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Likeamoon
Likeamoon
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahi_d
Mahi_d
۱۳۹۷/۲/۲۰

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ana_karnina
Ana_karnina
۱۳۹۷/۲/۲۰

Behrokh
Behrokh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Dorsa_ajam
Dorsa_ajam
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meesha
Meesha
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Soorena
Soorena
۱۳۹۷/۲/۱۸

Vane
Vane
۱۳۹۷/۲/۱۸

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

SirDavoor
SirDavoor
۱۳۹۷/۲/۱۷

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fardaad
Fardaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mohsen_sade
Mohsen_sade
۱۳۹۷/۲/۱۷

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۱۶

Milad7
Milad7
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۱۶

Jamshiid
Jamshiid
۱۳۹۷/۲/۱۶

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۱۶

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۱۶

Kimi
Kimi
۱۳۹۷/۲/۱۶

Razieh87
Razieh87
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ronaak
Ronaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Rimaa
Rimaa
۱۳۹۷/۲/۱۶

hamidzich
hamidzich
۱۳۹۷/۲/۱۶

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Marcous
Marcous
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۱۵

Riahi_Parvin
Riahi_Parvin
۱۳۹۷/۲/۱۵

Blackswan
Blackswan
۱۳۹۷/۲/۱۳

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۱۳

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

_Saleh
_Saleh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۱۲

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Homarad
Homarad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۱۲

Vahid_ma
Vahid_ma
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sina_raufi
Sina_raufi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Aren_khalili
Aren_khalili
۱۳۹۷/۲/۱۲

Marzie_
Marzie_
۱۳۹۷/۲/۱۲

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۸

Saghi_amjad
Saghi_amjad
۱۳۹۷/۲/۵

Holden_caulfield
Holden_caulfield
۱۳۹۷/۲/۳

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۱/۳۱

mehrdad_erfani
mehrdad_erfani
۱۳۹۷/۱/۹

منیژه
منیژه
۱۳۹۶/۹/۱۴

samiragemini
samiragemini
۱۳۹۶/۹/۸

lupine
lupine
۱۳۹۶/۶/۱۷

hamid1994
hamid1994
۱۳۹۶/۵/۲۱

Sinkhe
Sinkhe
۱۳۹۶/۵/۱۶

navid77
navid77
۱۳۹۶/۵/۶

hamed1984
hamed1984
۱۳۹۶/۴/۲۸

ایلکای
ایلکای
۱۳۹۶/۴/۱۰

saeed144
saeed144
۱۳۹۶/۴/۱۰

asawer
asawer
۱۳۹۶/۳/۲۹

Moji
Moji
۱۳۹۶/۳/۱۶

kazem60
kazem60
۱۳۹۶/۳/۸

shaqayeqqm
shaqayeqqm
۱۳۹۶/۲/۲۳

narin_h
narin_h
۱۳۹۶/۲/۲۲

hesampars
hesampars
۱۳۹۶/۲/۱۹

Saadat
Saadat
۱۳۹۶/۲/۱۸

mahsa_dk
mahsa_dk
۱۳۹۶/۲/۶

Zahraaa69
Zahraaa69
۱۳۹۵/۱۲/۱۴

saeedsoltanigeo
saeedsoltanigeo
۱۳۹۵/۱۲/۱۲

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۴

a_baamdad
a_baamdad
۱۳۹۵/۱۲/۱

nargesyaghoubi
nargesyaghoubi
۱۳۹۵/۱۱/۲۷

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

manema
manema
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

MahVa
MahVa
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

mahlaVKiyan
mahlaVKiyan
۱۳۹۵/۱۱/۱۲

Amirmarty
Amirmarty
۱۳۹۵/۱۱/۳

Somi marami
Somi marami
۱۳۹۵/۹/۴

fakhte
fakhte
۱۳۹۵/۸/۲۹

mohsen4
mohsen4
۱۳۹۵/۸/۲۶

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

Hawmmed
Hawmmed
۱۳۹۵/۸/۷

maspadana
maspadana
۱۳۹۵/۸/۴

roya  moradizade
roya moradizade
۱۳۹۵/۸/۲

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۵

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

maede farrokhi
maede farrokhi
۱۳۹۴/۸/۵

nasstar
nasstar
۱۳۹۴/۸/۴

poobeh.b
poobeh.b
۱۳۹۴/۷/۲۳

azadeh.k
azadeh.k
۱۳۹۴/۷/۲۳

shila95sh
shila95sh
۱۳۹۴/۶/۲۴

Elham
Elham
۱۳۹۴/۴/۹

Locondovinci
Locondovinci
۱۳۹۴/۳/۳۰

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

zahralabbafan
zahralabbafan
۱۳۹۴/۱/۱۲

ninito
ninito
۱۳۹۴/۱/۵

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۳۰

parastooo
parastooo
۱۳۹۳/۱۱/۸

Miss_Hawisham
Miss_Hawisham
۱۳۹۳/۷/۳۰

كتابخانه گوگولي
كتابخانه گوگولي
۱۳۹۳/۲/۲۰

idThe K
idThe K
۱۳۹۳/۲/۷

vida.c
vida.c
۱۳۹۳/۱/۶

وحید آبدارباشی نژاد
وحید آبدارباشی نژاد
۱۳۹۲/۱۱/۱۲

esfandyari63
esfandyari63
۱۳۹۲/۱۱/۹

gandomak
gandomak
۱۳۹۲/۹/۲۶

H.House
H.House
۱۳۹۲/۹/۵

Umideath
Umideath
۱۳۹۲/۷/۲۸

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

Amir0725
Amir0725
۱۳۹۲/۷/۲۲

faride.tehrani
faride.tehrani
۱۳۹۲/۷/۱۹

elaheh
elaheh
۱۳۹۲/۷/۱

civil
civil
۱۳۹۲/۵/۵

Aidaa
Aidaa
۱۳۹۲/۵/۵

bahmani
bahmani
۱۳۹۲/۵/۴

airago
airago
۱۳۹۲/۴/۱۹

salvia110
salvia110
۱۳۹۱/۱۲/۵

Novler
Novler
۱۳۹۱/۱۰/۱۰

supertramp
supertramp
۱۳۹۱/۹/۲۸