• از مجموع ۲۲۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'پیرمرد و دریا ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۳ رو بدست آورده.
۵۱۱۸۳۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۲ را داده‌ند.
• رمان 'پیرمرد و دریا ' در کتاب‌خانه‌ی ۱۰۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۰۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Sara@ab
[email protected]
۳ روز پیش

barbod7
barbod7
۱۴۰۰/۲/۲۵

moraki
moraki
۱۴۰۰/۱/۲۱

nafis_chakavak
nafis_chakavak
۱۳۹۹/۱۰/۹

Nilik86
Nilik86
۱۳۹۹/۵/۱

Mohammad222555
Mohammad222555
۱۳۹۹/۴/۹

108Mandana
108Mandana
۱۳۹۹/۱/۱۶

Yashiro
Yashiro
۱۳۹۸/۱۲/۷

lilamah
lilamah
۱۳۹۸/۱۱/۱۴

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

masepehr
masepehr
۱۳۹۸/۸/۴

sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۳۹۸/۷/۲۲

ISaac
ISaac
۱۳۹۸/۴/۲۴

MOparvaresh
MOparvaresh
۱۳۹۸/۳/۲۱

bhnaz
bhnaz
۱۳۹۸/۱/۲۶

mohammadmoradi2112
mohammadmoradi2112
۱۳۹۷/۱۱/۵

aminn
aminn
۱۳۹۷/۱۰/۲۹

Mahshoo
Mahshoo
۱۳۹۷/۱۰/۲۶

Mobina_fxr
Mobina_fxr
۱۳۹۷/۱۰/۲۳

barcelona
barcelona
۱۳۹۷/۱۰/۲۲

mahta78
mahta78
۱۳۹۷/۱۰/۱۹

QueenHarMel
QueenHarMel
۱۳۹۷/۹/۱۸

faramarz95
faramarz95
۱۳۹۷/۹/۸

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۸/۱۳

ahmadsa
ahmadsa
۱۳۹۷/۸/۶

alirezaaaa
alirezaaaa
۱۳۹۷/۸/۳

sork
sork
۱۳۹۷/۸/۲

tarokh2020
tarokh2020
۱۳۹۷/۷/۲۷

artimis
artimis
۱۳۹۷/۶/۲۹

asal5040
asal5040
۱۳۹۷/۶/۲۹

Haifa
Haifa
۱۳۹۷/۶/۱۰

Hamid1108
Hamid1108
۱۳۹۷/۵/۱۷

azin_parisa
azin_parisa
۱۳۹۷/۵/۱۶

loqman
loqman
۱۳۹۷/۵/۱۳

martion
martion
۱۳۹۷/۵/۶

Zahra_Talaei
Zahra_Talaei
۱۳۹۷/۴/۲۷

1744912610
1744912610
۱۳۹۷/۴/۲۰

elaheelahi
elaheelahi
۱۳۹۷/۳/۲۶

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

nermin
nermin
۱۳۹۷/۳/۱۹

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Abidar
Abidar
۱۳۹۷/۳/۱۳

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

M_soroush
M_soroush
۱۳۹۷/۳/۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Mehri_nik
Mehri_nik
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Ethan
Ethan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ardalaan
Ardalaan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Tinymoon
Tinymoon
۱۳۹۷/۲/۲۷

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Hamed_mir
Hamed_mir
۱۳۹۷/۲/۲۷

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rezaroman
Rezaroman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsan_kiani
Mahsan_kiani
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nikii
Nikii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Setii
Setii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Coolguy
Coolguy
۱۳۹۷/۲/۲۱

Angleita
Angleita
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

Fazaeli
Fazaeli
۱۳۹۷/۲/۱۹

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Vane
Vane
۱۳۹۷/۲/۱۸

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mina_javaheri
Mina_javaheri
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fardaad
Fardaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mohsen_sade
Mohsen_sade
۱۳۹۷/۲/۱۷

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۱۶

Rimaa
Rimaa
۱۳۹۷/۲/۱۶

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۱۵

Riahi_Parvin
Riahi_Parvin
۱۳۹۷/۲/۱۵

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

_Saleh
_Saleh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۱۲

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Meloody
Meloody
۱۳۹۷/۲/۱۰

Watrance
Watrance
۱۳۹۷/۲/۱۰

OosMajid
OosMajid
۱۳۹۷/۲/۶

Kyla
Kyla
۱۳۹۷/۲/۴

mehrdadfk
mehrdadfk
۱۳۹۷/۲/۴

Holden_caulfield
Holden_caulfield
۱۳۹۷/۲/۳

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۱/۳۱

Zeinaaab
Zeinaaab
۱۳۹۷/۱/۳

Bellashivid1389
Bellashivid1389
۱۳۹۶/۱۱/۳۰

پرنیان
پرنیان
۱۳۹۶/۱۱/۲۱

Kasra
Kasra
۱۳۹۶/۱۱/۱۴

Musa
Musa
۱۳۹۶/۱۱/۱۳

mehdisheykholeslami
mehdisheykholeslami
۱۳۹۶/۱۰/۲۲

Parviz
Parviz
۱۳۹۶/۹/۱۶

Hamed-d
Hamed-d
۱۳۹۶/۷/۲۹

طهورا
طهورا
۱۳۹۶/۷/۱۴

mrym_ka
mrym_ka
۱۳۹۶/۶/۲۷

Bookish
Bookish
۱۳۹۶/۶/۲۶

ایلکای
ایلکای
۱۳۹۶/۴/۱۰

majidr
majidr
۱۳۹۶/۴/۱۰

am_po
am_po
۱۳۹۶/۴/۹

amirarabloo
amirarabloo
۱۳۹۶/۴/۲

bahmani
bahmani
۱۳۹۶/۳/۲۶

Farzaneh352
Farzaneh352
۱۳۹۶/۳/۲۳

tahouraj
tahouraj
۱۳۹۶/۳/۲۰

nimatennison
nimatennison
۱۳۹۶/۳/۱۷

loolyta
loolyta
۱۳۹۶/۳/۱۱

medusa
medusa
۱۳۹۶/۲/۲۵

afshin
afshin
۱۳۹۶/۲/۲۳

saeedd
saeedd
۱۳۹۶/۲/۱۹

Jilar
Jilar
۱۳۹۶/۲/۱۱

abdorasol
abdorasol
۱۳۹۶/۱/۱۷

yalda_shirazi
yalda_shirazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

amirriazi
amirriazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

اطمینان
اطمینان
۱۳۹۵/۱۲/۲۴

Pouriya_da
Pouriya_da
۱۳۹۵/۱۲/۱۰

sina
sina
۱۳۹۵/۱۲/۷

Sohrab_R
Sohrab_R
۱۳۹۵/۱۲/۴

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۳

tatatiii
tatatiii
۱۳۹۵/۱۱/۲۵

Gabriel
Gabriel
۱۳۹۵/۱۱/۲۱

Atoosa_bolouri
Atoosa_bolouri
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

mahboubehmoradi
mahboubehmoradi
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

mana
mana
۱۳۹۵/۱۱/۶

Amirmarty
Amirmarty
۱۳۹۵/۱۱/۲

phaerithm
phaerithm
۱۳۹۵/۱۰/۲۹

baharsa
baharsa
۱۳۹۵/۱۰/۲۹

navas
navas
۱۳۹۵/۱۰/۷

Mojtaba_Yazdanpanah
Mojtaba_Yazdanpanah
۱۳۹۵/۱۰/۷

fakhte
fakhte
۱۳۹۵/۸/۲۹

Soraya
Soraya
۱۳۹۵/۸/۲۲

bunnycs
bunnycs
۱۳۹۵/۸/۲۰

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

roya  moradizade
roya moradizade
۱۳۹۵/۸/۲

Umideath
Umideath
۱۳۹۵/۳/۲۴

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

amin1978
amin1978
۱۳۹۴/۹/۹

azadeh.k
azadeh.k
۱۳۹۴/۸/۳

علیرضا رنجبر شورابی
علیرضا رنجبر شورابی
۱۳۹۴/۶/۲۸

Khadije.musavi
Khadije.musavi
۱۳۹۴/۶/۸

amirhosei2
amirhosei2
۱۳۹۴/۴/۱۹

Elham
Elham
۱۳۹۴/۴/۹

mo05i
mo05i
۱۳۹۴/۲/۲۶

parham.hzr
parham.hzr
۱۳۹۴/۲/۱۶

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

sekoutekavir
sekoutekavir
۱۳۹۴/۱/۱۸

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۳۰

mahdipch
mahdipch
۱۳۹۳/۹/۲۴

Great20
Great20
۱۳۹۳/۸/۹

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۳/۶/۲۰

madam.zapileh
madam.zapileh
۱۳۹۳/۳/۷

Mehraban
Mehraban
۱۳۹۲/۱۲/۲۶

omidenouri
omidenouri
۱۳۹۲/۱۱/۲۳

esfandyari63
esfandyari63
۱۳۹۲/۱۱/۹

bilijacks
bilijacks
۱۳۹۲/۹/۲۵

shahram
shahram
۱۳۹۲/۸/۱۶

NARGESGOL
NARGESGOL
۱۳۹۲/۷/۲۰

kooler
kooler
۱۳۹۲/۶/۲۳

supertramp
supertramp
۱۳۹۱/۹/۲۸