رمان خارجی

بیلی باد

(Billy budd)

کوثر
9789647579216
۱۳۸۲
۳۵۲ صفحه
۸۵۰ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های هرمان ملویل
بیلی باد ملوان
بیلی باد ملوان
کوسه مالدیو
کوسه مالدیو دیرگاه شب که در ننوی خود آرمیده بودم، همچنان صدای حرکت آرام این سه غریبه وزین را بر عرشه تنگ کشتی می‌شنیدم. درجه حماقت یا عزم راسخ آن‌ها بسی غریب بود... این مجموعه، شامل آثار کوتاه و کمتر چاپ ‌شده یا کمتر دیده ‌شده نویسندگان بزرگ جهان است.
ترجیح می‌دهم که نه ( بارتلبی محرر و سه جستار فلسفی )
ترجیح می‌دهم که نه ( بارتلبی محرر و سه جستار فلسفی ) (گزارشی از این کتاب در سایت روزنامه شرق) بی‌اختیار دست به جیب بردم تا خودم هم پولم را دربیاورم. تازه آن وقت یادم آمد آن روز انتخابات است. کلماتی که تصادفا به گوشم خورده بود هیچ ربطی به بارتلبی نداشت، بلکه به پیروزی یا شکست یکی از نامزدهای شهرداری مربوط می‌شد. چنان غرق دغدغه ذهنی خویش بودم که خیال می‌کردم ...
موبی دیک
موبی دیک
مشاهده تمام رمان های هرمان ملویل
مجموعه‌ها