رمان خارجی

مجموعه 1001 شب 2 (6 جلدی) با قاب

با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ثمره‌ی همکاری و تلاش یازده‌ ساله‌ی آن دو است. این ترجمه به دو صورت ارائه می‌شود. نخست براساس تقسیم‌بندی موضوعی داستان‌ها و گردآوردن قصه‌های هر مقوله در کتابی مستقل و جداگانه؛ و همچنین به صورت معهود، که در آن قصه‌ها به ترتیب شب به شب حکایت می‌شوند. در طبقه‌بندی مضمونی، که کتاب حاضر یکی از مجلدات آن است، قصه‌های همگون یا هم خانواده کنار هم قرار می‌گیرند و بر جستگی و ارزش برخی داستان‌ها که در انبوه پرشمار داستان‌های ناهمگون کم بوده‌اند بهتر نمایانده می‌شود. هزار و یک شب در بردارنده‌ی بیش از دویست و هشتاد داستان است که البته در دل هر یک از آن‌ها چند قصه‌ی فرعی نیز روایت می‌شود. داستان‌های مصری گردآمده در این مجلد به دلیل روی آوردن به فضای بیرونی و واقعیت دنیای خارجی و نیز سبک و نثر قصه‌گویی به داستان‌های واقع‌گرای مدرن نزدیک‌تر‌اند.

مرکز
9789641162308
۱۳۸۷
۱۴۹۲ صفحه
۴۳۳ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های ابراهیم اقلیدی
مجموعه 1001 شب 3 (6 جلدی) با قاب
مجموعه 1001 شب 3 (6 جلدی) با قاب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
عاشقانه‌های مصری (علاالدین ابوشامات و داستان‌های دیگر) 1001 شب
عاشقانه‌های مصری (علاالدین ابوشامات و داستان‌های دیگر) 1001 شب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
شبانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
شبانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
1001 شب بر اساس نسخه‌های عربی (5 جلدی)
1001 شب بر اساس نسخه‌های عربی (5 جلدی) هزار و یک‌شب مجموعه‌ای از داستان‌های افسانه‌ای قدیمی عربی، ایرانی و هندی است که با زبان‌های متعددی منتشر شده است. اکثر ماجراهای ‌آن در بغداد و ایران می‌گذرد و داستان‌های آن را از ریشه ایرانی دانسته‌اند که تحت تاثیر آثار هندی و عربی بوده است. اینکه داستان‌های هزار و یک‌شب مشخص و روشن باشند و تعداد آن‌ها دقیقا هزار و ...
مجموعه 1001 شب (6 جلدی) با قاب
مجموعه 1001 شب (6 جلدی) با قاب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
مشاهده تمام رمان های ابراهیم اقلیدی
مجموعه‌ها