• از مجموع ۴ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۲۵ رو بدست آورده.
۳۶۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵۷ را داده‌ند.
• رمان 'کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
f@eze
f@eze
۱۳۹۷/۸/۱۱

ZIBA_RSB
ZIBA_RSB
۱۳۹۷/۴/۱۹

asefos
asefos
۱۳۹۷/۳/۳

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹