رمان ایرانی

دختر شاه پریان

جوانی 20 و چند ساله و آرام و در عین حال غمگینی به نظر می‌رسید که لباس مخصوص بیماران تیمارستان روانی امین‌آباد تهران را پوشیده و روی نیمکتی چوبی نشسته بود. اما برخلاف بیمارانی از جنس او که نگاهشان همیشه نوعی بی‌تفاوتی و گنگی محض را به نمایش می‌گذارند، آن جوان نگاهی عمیق و متفکرانه و رفتاری عادی داشت.

زریاب
9789647097000
۱۳۸۷
۳۴۴ صفحه
۱۳۸۰ مشاهده
۰ نقل قول