• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'دیوان غربی شرقی' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۷۵ رو بدست آورده.
۱۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۸ را داده‌ند.
• رمان 'دیوان غربی شرقی' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Parviz
Parviz
۱۳۹۶/۹/۲۶

docharane
docharane
۱۳۹۶/۹/۸