مجموعه داستان خارجی

دختر سروان

(The captain's daughter)

داستان این کتاب سرگذشت سرباز جوان پرشوری است که از زادگاه خود به سرزمین‌های دوردست می‌‌رود و به دختر سروانی دل می‌‌بازد. در این راه عشق شورانگیز، تن به بلا می‌دهد، دوئل می‌کند، به پیشواز خطر می‌تازد، در جامه افسری با پوگاچف، شورشی نامدار زمان، که با تزار پنجه درافکنده بود، دوستی می‌ورزد و به گناه این دوستی محکوم به مرگ می‌شود. آیا این رای ظالمانه اجرا می‌گردد؟

9789640006764
۱۳۸۹
۲۰۸ صفحه
۱۰۱۲ مشاهده
۰ نقل قول
الکساندر پوشکین
صفحه نویسنده الکساندر پوشکین
۶ رمان In Cyrillic: Александр Пушкин

Alexander Sergeevich Pushkin was a Russian Romantic author who is considered to be the greatest Russian poet and the founder of modern Russian literature Pushkin pioneered the use of vernacular speech in his poems and plays, creating a style of storytelling—mixing drama, romance, and satire—associated with Russian literature ever since and greatly influencing later Russian writers.

Born in Moscow, Pushkin published his first poem at the age of fifteen, and was widely recognized by ...
دیگر رمان‌های الکساندر پوشکین
داستان‌های بلکین
داستان‌های بلکین ما در این مجموعه به یاری پوشکین و ایوان پترویچ بلکین ساده‌دل هزینه‌ای را که باید بابت سعادت انسان پرداخته شود ، در می‌یابیم. این سعادت هیچ‌گاه ساده و آسان به دست نمی‌آید. برای رسیدن به آن باید همواره جنگید، باید چگونگی پرداختن هزینه این خوشبختی را دانست، هزینه‌ای که گاه برای انسان بسیار سنگین تمام می‌شود. اما باید زندگی ...
مهمان سنگی و پری دریایی
مهمان سنگی و پری دریایی
دوبروفسکی (مجموعه 3 داستان)
دوبروفسکی (مجموعه 3 داستان)
تراژدی‌های کوچک
تراژدی‌های کوچک تراژدی‌های کوچک شامل چهار نمایش‌نامه کوتاه مستقل است: شوالیه آزمند، موتسارت و سالی‌یری، مهمان سنگی و ضیافت به روزگار طاعون. این چهار نمایش‌نامه با وجود آنکه در یک مجموعه واحد گرد آمده‌اند، مسائل و تعارض‌های گوناگونی را مطرح می‌کنند: تقابل پول و انسانیت، عدم تناسب نبوغ و شرارت، و چگونگی واکنش نشان دادن افراد در لحظات سخت و حساس زندگی اجتماعی ...
بی‌بی پیک
بی‌بی پیک داستایوفسکی می‌گوید:"ادبیات اروپایی نابغه‌هایی چون شکسپیر و سروانتس و شیللر را به جهان داده است. اما در میان این نوابغ یک نفر را به من نشان بدهید که به اندازه پوشکین ادراک جهانی داشته باشد" . و در جای دیگری می‌نویسد: "پوشکین در میان تمام شاعران جهان تنها کسی است که خود را در روح و هنر شاعران دیگر عالم ...
مشاهده تمام رمان های الکساندر پوشکین
مجموعه‌ها