مجموعه داستان خارجی

1 نوشیدنی در خیابانی که بار دیگر از آن نخواهی گذشت (مجموعه 12 داستان کوتاه و 1 نمایش‌نامه)

مقصد قطار، آخرین ایستگاه بود. مسافر به لیوان پیش رویش خیره شده بود و به ستاره‌هایی که در لیوان ته‌نشین شده بود، می‌اندیشید. خسته بود، شهری که ترک کرده بود، پشت سرش بود، پشت ریل‌هایی که به هم گره خورده بود، با آدم‌هایی که هرگز ندیده بود و نمی‌شناخت. آن‌جا به چه کار رفته بود؟ چه کار داشت؟

دنیای نو
9789648263213
۱۳۸۶
۹۶ صفحه
۲۲۲ مشاهده
۰ نقل قول