• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'قهرمان دوران' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۷۵ رو بدست آورده.
۱۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱۱ را داده‌ند.
• رمان 'قهرمان دوران' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۴/۱۰

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۱/۱۵