• از مجموع ۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'کافکا در ساحل ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۱۷ رو بدست آورده.
۱۶۴۵۶۴ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱۳ را داده‌ند.
• رمان 'کافکا در ساحل ' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
SirAlex
SirAlex
۱۳۹۷/۲/۱۰

غزال
غزال
۱۳۹۶/۲/۱۹

arzo   manan
arzo manan
۱۳۹۳/۷/۲۵