مجموعه داستان داخلی

افسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)

جامی
9789645620255
۱۳۸۵
۲۵۶ صفحه
۱۰۷۹ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های فضل‌الله مهتدی (صبحی)
افسانه‌ها
افسانه‌ها فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
قصه‌های صبحی 1 (2 جلدی)
قصه‌های صبحی 1 (2 جلدی) فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
عمو نوروز
عمو نوروز
قصه‌های صبحی 2 (2 جلدی)
قصه‌های صبحی 2 (2 جلدی) فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
افسانه‌های کهن ایرانی
افسانه‌های کهن ایرانی فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
مشاهده تمام رمان های فضل‌الله مهتدی (صبحی)
مجموعه‌ها