• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان '20 داستان کوتاه' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳ رو بدست آورده.

• رمان '20 داستان کوتاه' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
amin1978
amin1978
۱۳۹۴/۹/۹