• از مجموع ۲۶۵ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'جنایت و مکافات' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۶ رو بدست آورده.
۳۷۵۵۴۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱۸ را داده‌ند.
• رمان 'جنایت و مکافات' در کتاب‌خانه‌ی ۱۵۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۵۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Elmira_mahalleh
Elmira_mahalleh
۱۴۰۰/۳/۲

Venous_y74
Venous_y74
۱۳۹۹/۱۱/۱

Rezasaeedi
Rezasaeedi
۱۳۹۹/۹/۱۸

shideh
shideh
۱۳۹۹/۸/۲۸

barbod7
barbod7
۱۳۹۹/۷/۷

yadgar
yadgar
۱۳۹۸/۱۲/۲۱

PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
۱۳۹۸/۱۱/۱۸

notation69
notation69
۱۳۹۸/۹/۱۹

mhp1366
mhp1366
۱۳۹۸/۹/۱۸

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

Farzanem
Farzanem
۱۳۹۸/۹/۷

masepehr
masepehr
۱۳۹۸/۸/۴

Matinkiaee
Matinkiaee
۱۳۹۸/۷/۲۸

shiny94
shiny94
۱۳۹۸/۷/۲۵

Zahranoruzi
Zahranoruzi
۱۳۹۸/۶/۶

Hamdla
Hamdla
۱۳۹۸/۶/۱

siamak-7
siamak-7
۱۳۹۸/۴/۲۶

havva
havva
۱۳۹۸/۳/۱۳

hedgehog
hedgehog
۱۳۹۸/۳/۷

ametemadi
ametemadi
۱۳۹۸/۲/۲۲

kazem60
kazem60
۱۳۹۸/۱/۱۹

ali81
ali81
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

barcelona
barcelona
۱۳۹۷/۱۰/۲۲

Omid13651987
Omid13651987
۱۳۹۷/۱۰/۲۱

mahdisa813
mahdisa813
۱۳۹۷/۱۰/۱۳

روئل
روئل
۱۳۹۷/۹/۱۵

نسترن68
نسترن68
۱۳۹۷/۹/۱۳

Torres
Torres
۱۳۹۷/۸/۱۴

f@eze
[email protected]
۱۳۹۷/۸/۱۱

EliKooshki
EliKooshki
۱۳۹۷/۷/۲۷

mkimia
mkimia
۱۳۹۷/۷/۱۰

Zarintaj
Zarintaj
۱۳۹۷/۶/۱۹

Dracoola
Dracoola
۱۳۹۷/۶/۱۰

AtaR
AtaR
۱۳۹۷/۵/۹

Mrswolf
Mrswolf
۱۳۹۷/۵/۸

behzad_beykaee
behzad_beykaee
۱۳۹۷/۴/۲۰

1744912610
1744912610
۱۳۹۷/۴/۲۰

09119329020
09119329020
۱۳۹۷/۴/۱۹

elaheelahi
elaheelahi
۱۳۹۷/۳/۲۶

nnegg
nnegg
۱۳۹۷/۳/۲۶

plmahdi
plmahdi
۱۳۹۷/۳/۲۱

fatemehkehtari
fatemehkehtari
۱۳۹۷/۳/۱۹

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

M_soroush
M_soroush
۱۳۹۷/۳/۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nassrin20
Nassrin20
۱۳۹۷/۲/۳۰

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Mehri_nik
Mehri_nik
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Parasttok
Parasttok
۱۳۹۷/۲/۲۸

Ethan
Ethan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ardalaan
Ardalaan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Heidar
Heidar
۱۳۹۷/۲/۲۷

Tinymoon
Tinymoon
۱۳۹۷/۲/۲۷

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Partow
Partow
۱۳۹۷/۲/۲۷

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Siavash_mo
Siavash_mo
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ladywolf
Ladywolf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Majidshah
Majidshah
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

A'avin
A'avin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsan_kiani
Mahsan_kiani
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsimaa
Mahsimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Encie
Encie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shahyar
Shahyar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nikii
Nikii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rasoulg
Rasoulg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۲/۲۲

DoodOod
DoodOod
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sijen
Sijen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۲۲

Maraal
Maraal
۱۳۹۷/۲/۲۱

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Elsa_kt
Elsa_kt
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mery
Mery
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Coolguy
Coolguy
۱۳۹۷/۲/۲۱

Shakibaamj
Shakibaamj
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Lotoos18
Lotoos18
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahi_d
Mahi_d
۱۳۹۷/۲/۲۰

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Nilooufar
Nilooufar
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Soorena
Soorena
۱۳۹۷/۲/۱۸

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Azardokht
Azardokht
۱۳۹۷/۲/۱۸

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۱۸

Roshaanak
Roshaanak
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

lily
lily
۱۳۹۷/۲/۱۸

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

Habibbib
Habibbib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mitram
Mitram
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mina_javaheri
Mina_javaheri
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

Farshaad
Farshaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

SirDavoor
SirDavoor
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

asatiri
asatiri
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fardaad
Fardaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Nellom
Nellom
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۱۶

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۱۶

Kimi
Kimi
۱۳۹۷/۲/۱۶

Rimaa
Rimaa
۱۳۹۷/۲/۱۶

hamidzich
hamidzich
۱۳۹۷/۲/۱۶

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Marcous
Marcous
۱۳۹۷/۲/۱۵

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۱۵

Regtim
Regtim
۱۳۹۷/۲/۱۳

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۱۳

Vehij
Vehij
۱۳۹۷/۲/۱۲

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roya_parsa
Roya_parsa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۱۲

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Nasibbeh
Nasibbeh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۱۲

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maasoom
Maasoom
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahram_shni
Shahram_shni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mina_movahedi
Mina_movahedi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Homarad
Homarad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mmd_jmshdi
Mmd_jmshdi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Fateme_navabi
Fateme_navabi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sina_raufi
Sina_raufi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Homyoun_sepehri
Homyoun_sepehri
۱۳۹۷/۲/۱۲

SirAlex
SirAlex
۱۳۹۷/۲/۱۰

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Bahar_chabok
Bahar_chabok
۱۳۹۷/۲/۶

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۶

Hoday
Hoday
۱۳۹۷/۲/۵

دنیا
دنیا
۱۳۹۷/۲/۱

Reginald
Reginald
۱۳۹۷/۱/۳۱

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۱/۳۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۱/۳۰

Andre
Andre
۱۳۹۷/۱/۳۰

Phatimah
Phatimah
۱۳۹۷/۱/۲۹

Bellashivid1389
Bellashivid1389
۱۳۹۶/۱۱/۳۰

Parviz
Parviz
۱۳۹۶/۹/۲۶

Hamed-d
Hamed-d
۱۳۹۶/۷/۲۹

Parastoo69
Parastoo69
۱۳۹۶/۶/۳

mrbeigi21
mrbeigi21
۱۳۹۶/۵/۱۵

kebria
kebria
۱۳۹۶/۵/۲

saeed144
saeed144
۱۳۹۶/۴/۱۰

majidr
majidr
۱۳۹۶/۴/۱۰

elmiraasadi
elmiraasadi
۱۳۹۶/۴/۶

amirarabloo
amirarabloo
۱۳۹۶/۴/۲

shadirzn
shadirzn
۱۳۹۶/۴/۱

Farzaneh352
Farzaneh352
۱۳۹۶/۳/۲۳

Kamran
Kamran
۱۳۹۶/۲/۲۳

Avishan666
Avishan666
۱۳۹۶/۲/۲۰

avaaz
avaaz
۱۳۹۶/۲/۲۰

masoumehzamani
masoumehzamani
۱۳۹۶/۲/۱۵

homa_khavari
homa_khavari
۱۳۹۶/۲/۱۲

Jilar
Jilar
۱۳۹۶/۲/۱۱

madjid
madjid
۱۳۹۶/۲/۲

saeidneo
saeidneo
۱۳۹۶/۱/۹

اطمینان
اطمینان
۱۳۹۵/۱۲/۲۴

avabalavar
avabalavar
۱۳۹۵/۱۲/۱۰

sina
sina
۱۳۹۵/۱۲/۷

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۴

Leila P
Leila P
۱۳۹۵/۱۱/۲۶

Amiranvali
Amiranvali
۱۳۹۵/۱۱/۲۲

Moorgankara
Moorgankara
۱۳۹۵/۱۱/۱۸

sohaila
sohaila
۱۳۹۵/۱۱/۱۶

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

paria-ighanian
paria-ighanian
۱۳۹۵/۱۱/۱۴

manema
manema
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

Popo35
Popo35
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

mahlaVKiyan
mahlaVKiyan
۱۳۹۵/۱۱/۱۲

tavafi
tavafi
۱۳۹۵/۱۰/۱۴

ali_bandpei
ali_bandpei
۱۳۹۵/۹/۲۳

nima.mhdi
nima.mhdi
۱۳۹۵/۹/۲۲

bunnycs
bunnycs
۱۳۹۵/۸/۲۰

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

roya  moradizade
roya moradizade
۱۳۹۵/۸/۲

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۵

mansore
mansore
۱۳۹۵/۵/۲۰

alaie
alaie
۱۳۹۵/۵/۶

Fidelio
Fidelio
۱۳۹۴/۷/۱۳

mo05i
mo05i
۱۳۹۴/۲/۲۶

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

batreaceh
batreaceh
۱۳۹۴/۱/۲۴

sekoutekavir
sekoutekavir
۱۳۹۴/۱/۱۸

Bahar_eo
Bahar_eo
۱۳۹۴/۱/۸

senator
senator
۱۳۹۴/۱/۷

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۱

arsham2
arsham2
۱۳۹۳/۱۱/۲۳

Shahin98
Shahin98
۱۳۹۳/۱۱/۸

maede farrokhi
maede farrokhi
۱۳۹۳/۷/۲۸

sahbaa
sahbaa
۱۳۹۳/۷/۱۴

ali_agha_73
ali_agha_73
۱۳۹۳/۱/۲۹

behnam
behnam
۱۳۹۲/۱۲/۲۴

baktash
baktash
۱۳۹۲/۱۲/۱۹

YenLee
YenLee
۱۳۹۲/۱۱/۴

bilijacks
bilijacks
۱۳۹۲/۹/۲۵

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

ho3ein33
ho3ein33
۱۳۹۲/۴/۴