• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'آه از دلت' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.

• رمان 'آه از دلت' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
hhoosseeiinn99
hhoosseeiinn99
۱۰ روز پیش