• از مجموع ۲۷۷ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'بیگانه ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۷۵ رو بدست آورده.
۲۶۰۶ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۶ را داده‌ند.
• رمان 'بیگانه ' در کتاب‌خانه‌ی ۱۳۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۳۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
elaheelahi
elaheelahi
۲ روز پیش

nnegg
nnegg
۲ روز پیش

Mehrabad
Mehrabad
۶ روز پیش

Fatere
Fatere
۱۱ روز پیش

Minas
Minas
۱۳ روز پیش

Abidar
Abidar
۱۵ روز پیش

jalilroozban
jalilroozban
۲۱ روز پیش

asefos
asefos
۲۵ روز پیش

Hani_niro
Hani_niro
۲۸ روز پیش

Pejman_gh
Pejman_gh
۲۸ روز پیش

Chehrzad
Chehrzad
۲۸ روز پیش

Munir
Munir
۲۸ روز پیش

Nasim09
Nasim09
۲۹ روز پیش

Sewda
Sewda
۲۹ روز پیش

Shahdad
Shahdad
۲۹ روز پیش

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Cheeman
Cheeman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

AzipoAxo
AzipoAxo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Partow
Partow
۱۳۹۷/۲/۲۷

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

neda78
neda78
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Azardokht
Azardokht
۱۳۹۷/۲/۱۸

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shiva_ghajar
Shiva_ghajar
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

lily
lily
۱۳۹۷/۲/۱۸

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

Morvariid
Morvariid
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mitram
Mitram
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۱۷

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۱۶

Nellom
Nellom
۱۳۹۷/۲/۱۶

Milad7
Milad7
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۱۶

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۱۶

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۲/۱۶

hamidzich
hamidzich
۱۳۹۷/۲/۱۶

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۱۵

Blackswan
Blackswan
۱۳۹۷/۲/۱۳

RendeAlamsooz
RendeAlamsooz
۱۳۹۷/۲/۱۳

Vehij
Vehij
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roya_parsa
Roya_parsa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Ahmad_reza
Ahmad_reza
۱۳۹۷/۲/۱۲

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۱۲

Meesha
Meesha
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maasoom
Maasoom
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahram_shni
Shahram_shni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Jahed
Jahed
۱۳۹۷/۲/۱۲

Bigane
Bigane
۱۳۹۷/۲/۱۲

Gabriyel
Gabriyel
۱۳۹۷/۲/۱۲

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mehrnaz_xh
Mehrnaz_xh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mohamedamin
Mohamedamin
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mina_movahedi
Mina_movahedi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Homarad
Homarad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shakibaamj
Shakibaamj
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mehdi_rostami
Mehdi_rostami
۱۳۹۷/۲/۱۲

Narges_momeni
Narges_momeni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Amiir
Amiir
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mmd_jmshdi
Mmd_jmshdi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Vahid_ma
Vahid_ma
۱۳۹۷/۲/۱۲

Fateme_navabi
Fateme_navabi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Siamakseidi
Siamakseidi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Booker
Booker
۱۳۹۷/۲/۱۲

Aren_khalili
Aren_khalili
۱۳۹۷/۲/۱۲

Homyoun_sepehri
Homyoun_sepehri
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roseal
Roseal
۱۳۹۷/۲/۱۲

Aslan
Aslan
۱۳۹۷/۲/۱۲

Benito
Benito
۱۳۹۷/۲/۱۱

Hasti_hagh
Hasti_hagh
۱۳۹۷/۲/۱۰

Roziittaa
Roziittaa
۱۳۹۷/۲/۱۰

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Meloody
Meloody
۱۳۹۷/۲/۱۰

Mohsen_abbasi
Mohsen_abbasi
۱۳۹۷/۲/۶

OosMajid
OosMajid
۱۳۹۷/۲/۶

Hoday
Hoday
۱۳۹۷/۲/۵

Kiymiya
Kiymiya
۱۳۹۷/۲/۵

Mastane_re
Mastane_re
۱۳۹۷/۲/۵

Anahitta
Anahitta
۱۳۹۷/۲/۵

Tarkofseki
Tarkofseki
۱۳۹۷/۲/۵

Caren
Caren
۱۳۹۷/۲/۵

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۵

Setii
Setii
۱۳۹۷/۲/۴

Kimi
Kimi
۱۳۹۷/۲/۴

George
George
۱۳۹۷/۲/۴

Andre
Andre
۱۳۹۷/۱/۳۰

Parastood
Parastood
۱۳۹۷/۱/۲۷

vahids3
vahids3
۱۳۹۷/۱/۲۶

reza-askari
reza-askari
۱۳۹۷/۱/۲۳

mehrdad_erfani
mehrdad_erfani
۱۳۹۷/۱/۹

Shabiiirafa
Shabiiirafa
۱۳۹۷/۱/۴

HosseinAB
HosseinAB
۱۳۹۶/۱۱/۲

amir_epica
amir_epica
۱۳۹۶/۹/۲۵

Mohamad_e
Mohamad_e
۱۳۹۶/۹/۱۶

sou_lesoleil
sou_lesoleil
۱۳۹۶/۹/۱۲

neda23
neda23
۱۳۹۶/۸/۲۲

Saeide-A
Saeide-A
۱۳۹۶/۸/۲۱

Hamed-d
Hamed-d
۱۳۹۶/۷/۲۹

Bookish
Bookish
۱۳۹۶/۶/۲۶

ashkanqashqai
ashkanqashqai
۱۳۹۶/۵/۲

hamed1984
hamed1984
۱۳۹۶/۴/۲۸

Sanahz
Sanahz
۱۳۹۶/۴/۲۸

arashrezapour
arashrezapour
۱۳۹۶/۴/۲۴

ایلکای
ایلکای
۱۳۹۶/۴/۱۰

roham6773
roham6773
۱۳۹۶/۴/۵

MAMADJAVID
MAMADJAVID
۱۳۹۶/۴/۲

mhbreal
mhbreal
۱۳۹۶/۴/۲

amirarabloo
amirarabloo
۱۳۹۶/۴/۲

shadirzn
shadirzn
۱۳۹۶/۴/۱

Matin65
Matin65
۱۳۹۶/۳/۲۹

asawer
asawer
۱۳۹۶/۳/۲۹

shining
shining
۱۳۹۶/۳/۲۵

Farzaneh352
Farzaneh352
۱۳۹۶/۳/۲۳

Mrali87
Mrali87
۱۳۹۶/۳/۱۹

Ali
Ali
۱۳۹۶/۳/۱۴

loolyta
loolyta
۱۳۹۶/۳/۱۱

abarooti
abarooti
۱۳۹۶/۳/۹

hosientajmir
hosientajmir
۱۳۹۶/۳/۸

Hamidz
Hamidz
۱۳۹۶/۳/۶

بولگاکف
بولگاکف
۱۳۹۶/۲/۳۱

beheshtim64
beheshtim64
۱۳۹۶/۲/۲۷

afshin
afshin
۱۳۹۶/۲/۲۳

غزال
غزال
۱۳۹۶/۲/۱۹

kazem60
kazem60
۱۳۹۶/۲/۱۹

Mahdi-keramati
Mahdi-keramati
۱۳۹۶/۲/۱۸

Aliicy
Aliicy
۱۳۹۶/۲/۱۷

bahare6912
bahare6912
۱۳۹۶/۲/۱۴

sepin
sepin
۱۳۹۶/۲/۱۰

mahsa_dk
mahsa_dk
۱۳۹۶/۲/۶

madjid
madjid
۱۳۹۶/۲/۲

Noushinn
Noushinn
۱۳۹۶/۱/۲۲

Nasim1396
Nasim1396
۱۳۹۶/۱/۲۰

hoko
hoko
۱۳۹۶/۱/۱۹

abdorasol
abdorasol
۱۳۹۶/۱/۱۷

yalda_shirazi
yalda_shirazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

amirriazi
amirriazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

smbanaie
smbanaie
۱۳۹۶/۱/۱۱

miramir
miramir
۱۳۹۶/۱/۱۰

اطمینان
اطمینان
۱۳۹۵/۱۲/۲۴

Zahraaa69
Zahraaa69
۱۳۹۵/۱۲/۱۴

Pouriya_da
Pouriya_da
۱۳۹۵/۱۲/۱۰

salehnick
salehnick
۱۳۹۵/۱۲/۹

پویا
پویا
۱۳۹۵/۱۲/۸

sina
sina
۱۳۹۵/۱۲/۷

tiredwall
tiredwall
۱۳۹۵/۱۲/۶

Sohrab_R
Sohrab_R
۱۳۹۵/۱۲/۴

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۳

ioollllooi
ioollllooi
۱۳۹۵/۱۱/۲۹

Tabatabaei
Tabatabaei
۱۳۹۵/۱۱/۲۹

yeknafardivaneh
yeknafardivaneh
۱۳۹۵/۱۱/۲۹

navas
navas
۱۳۹۵/۱۱/۲۸

atena1987
atena1987
۱۳۹۵/۱۱/۲۵

Gabriel
Gabriel
۱۳۹۵/۱۱/۲۱

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

Moorgankara
Moorgankara
۱۳۹۵/۱۱/۱۸

rosela
rosela
۱۳۹۵/۱۱/۱۷

sohaila
sohaila
۱۳۹۵/۱۱/۱۶

HemenHadadian
HemenHadadian
۱۳۹۵/۱۱/۱۶

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

paria-ighanian
paria-ighanian
۱۳۹۵/۱۱/۱۴

Popo35
Popo35
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

MahVa
MahVa
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

mahlaVKiyan
mahlaVKiyan
۱۳۹۵/۱۱/۱۲

شایان
شایان
۱۳۹۵/۱۱/۷

amitis
amitis
۱۳۹۵/۱۱/۵

Amirmarty
Amirmarty
۱۳۹۵/۱۱/۳

taraane
taraane
۱۳۹۵/۱۰/۲۸

ghami
ghami
۱۳۹۵/۱۰/۲۱

Mohamadzabie
Mohamadzabie
۱۳۹۵/۱۰/۱۳

homa5431
homa5431
۱۳۹۵/۱۰/۴

Chakerizade
Chakerizade
۱۳۹۵/۱۰/۴

nima.mhdi
nima.mhdi
۱۳۹۵/۹/۲۲

lonelylistener
lonelylistener
۱۳۹۵/۹/۱۰

akamali
akamali
۱۳۹۵/۹/۹

fakhte
fakhte
۱۳۹۵/۸/۲۹

Soraya
Soraya
۱۳۹۵/۸/۲۲

snur
snur
۱۳۹۵/۸/۲۱

bunnycs
bunnycs
۱۳۹۵/۸/۲۰

sisiebr
sisiebr
۱۳۹۵/۸/۱۵

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

neginmottaghi
neginmottaghi
۱۳۹۵/۸/۸

Hawmmed
Hawmmed
۱۳۹۵/۸/۷

Marajan
Marajan
۱۳۹۵/۸/۷

roya  moradizade
roya moradizade
۱۳۹۵/۸/۲

Vida
Vida
۱۳۹۵/۷/۳۰

jhamid93
jhamid93
۱۳۹۵/۷/۲۰

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۱۸

nima.gh
nima.gh
۱۳۹۵/۳/۲۹

amiin
amiin
۱۳۹۴/۱۲/۲۲

Omid Kamyarnejad
Omid Kamyarnejad
۱۳۹۴/۱۲/۱۴

sadaf_mz
sadaf_mz
۱۳۹۴/۱۲/۱۳

sekoutekavir
sekoutekavir
۱۳۹۴/۱۲/۳

amin1978
amin1978
۱۳۹۴/۹/۹

hedgehog
hedgehog
۱۳۹۴/۹/۴

poobeh.b
poobeh.b
۱۳۹۴/۷/۲۳

Fidelio
Fidelio
۱۳۹۴/۷/۱۳

minou
minou
۱۳۹۴/۵/۱۳

Elham
Elham
۱۳۹۴/۴/۹

Pouya
Pouya
۱۳۹۴/۴/۵

zzota
zzota
۱۳۹۴/۳/۲۴

Locondovinci
Locondovinci
۱۳۹۴/۳/۲۴

mo05i
mo05i
۱۳۹۴/۲/۲۸

atahm26
atahm26
۱۳۹۴/۲/۱۲

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

batreaceh
batreaceh
۱۳۹۴/۲/۳

asrab
asrab
۱۳۹۴/۱/۲۲

ninito
ninito
۱۳۹۳/۱۲/۲۹

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۳۰

arsham2
arsham2
۱۳۹۳/۱۱/۲۳

parastooo
parastooo
۱۳۹۳/۱۱/۸

mahdinasiri
mahdinasiri
۱۳۹۳/۱۰/۹

EhsanEABoy
EhsanEABoy
۱۳۹۳/۱۰/۳

Novler
Novler
۱۳۹۳/۹/۷

shila95sh
shila95sh
۱۳۹۳/۸/۲۹

Great20
Great20
۱۳۹۳/۶/۳۰

baran
baran
۱۳۹۳/۴/۲۸

armanshz
armanshz
۱۳۹۳/۳/۱۴

baktash
baktash
۱۳۹۲/۱۲/۱۹

shahram
shahram
۱۳۹۲/۱۲/۱۲

benipersia
benipersia
۱۳۹۲/۱۱/۱۳

Leili Nour Shams
Leili Nour Shams
۱۳۹۲/۱۰/۹

faride.tehrani
faride.tehrani
۱۳۹۲/۷/۱۹

airago
airago
۱۳۹۲/۴/۱۹

mohsenserajian
mohsenserajian
۱۳۹۲/۳/۱۲

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۱/۹/۲۵