رمان ایرانی

که عشق آسان نمود اول

درسا
9789648759211
۱۳۸۶
۵۲۰ صفحه
۶۲۰ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های زهرا متین
سال‌های بی‌قراری
سال‌های بی‌قراری مدام از خود می‌پرسید چرا؟ تا کی می‌بایست مجازات می‌شد؟ تا کی می‌بایست تاوان پس می‌داد؟ چرا هر وقت خود را در اوج می‌دید، بی‌رحمانه سرنگون می‌شد؟ از چه کسی و چه چیزی می‌بایست شکوه می‌کرد؟ و چه سخت بود از او گسستن. چه سخت بود او را ندیدن... آیا روزی می‌رسد که قلب رنج‌دیده‌اش کمی، فقط کمی آرام بگیرد؟
گمشده‌ام را به من بازگردان
گمشده‌ام را به من بازگردان
مشاهده تمام رمان های زهرا متین
مجموعه‌ها