رمان خارجی

شبانه‌های هند و ایرانی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)

مرکز
9789643059668
۱۳۸۷
۲۲۲ صفحه
۳۸۱ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های ابراهیم اقلیدی
مجموعه 1001 شب (6 جلدی) با قاب
مجموعه 1001 شب (6 جلدی) با قاب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
شبانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
شبانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
عاشقانه‌های مصری (علاالدین ابوشامات و داستان‌های دیگر) 1001 شب
عاشقانه‌های مصری (علاالدین ابوشامات و داستان‌های دیگر) 1001 شب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
پهلوانه‌ها (شاه عمرنعمان و پسرانش) 1001 شب
پهلوانه‌ها (شاه عمرنعمان و پسرانش) 1001 شب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
مشاهده تمام رمان های ابراهیم اقلیدی
مجموعه‌ها