• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'پرده (آخرین پرونده پوآرو)' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.
۴۰۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۵ را داده‌ند.
• رمان 'پرده (آخرین پرونده پوآرو)' در کتاب‌خانه‌ی ۵ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Newshaaa
Newshaaa
۱۳۹۹/۱/۵