مجموعه داستان خارجی

ماهی بزرگ (رمانی در ابعاد اسطوره‌ای)

(Big fish)

درآمیختن امر دنیوی و امر اسطوره‌ای، و موشکافی در رابطه پدر ـ پسر، وجوه اصلی و برجسته رمان ماهی بزرگ هستند. پدر در حال مرگ است و پسر، که از او شنیده به یاد آوردن ماجراهای هر کس او را نامیرا می‌سازد، با روایت داستان‌های او می‌خواهد به نوعی او را زنده نگه دارد. پدر از دید او گونه‌ای چهره اساطیری است، هر چند در سال‌های بزرگ‌شدنش اغلب پدر غایب بوده، و حتی در بستر مرگ از پاسخ پرسش‌های او با توسل به قصه‌ها و لطیفه‌های پی در پی طفره می‌رود. اما در خلال همین قصه‌ها و لطیفه‌ها است که پسر او را، و وجوه افسانه‌مانند شخصیت این ‹‹ ماهی بزرگ›› را، سرانجام می‌شناسد.

مرکز
9789643059569
۱۳۸۶
۱۷۰ صفحه
۱۱۸۶ مشاهده
۳ نقل قول
صفحه نویسنده دانیل والاس
۱ رمان Daniel Wallace is author of four novels, including Big Fish (1998), Ray in Reverse (2000), The Watermelon King (2003) and most recently Mr. Sebastian and the Negro Magician (2007).

He has written one book for children, Elynora, and in 2008 it was published in Italy, with illustrations by Daniela Tordi. O Great Rosenfeld!, the only book both written and illustrated by the author, has been released in France and Korea and is forthcoming in Italy, but there are ...
مجموعه‌ها