• از مجموع ۲۱۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'وداع با اسلحه' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۴ رو بدست آورده.
۶۵۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۹ را داده‌ند.
• رمان 'وداع با اسلحه' در کتاب‌خانه‌ی ۸۷ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۸۷ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
mehrabanheydarii
mehrabanheydarii
۱۳۹۹/۸/۳

jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

Yashiro
Yashiro
۱۳۹۸/۱۲/۷

PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
۱۳۹۸/۱۱/۱۸

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

asatiri
asatiri
۱۳۹۸/۸/۲۹

ISaac
ISaac
۱۳۹۸/۴/۲۴

BitaHirmand
BitaHirmand
۱۳۹۷/۱۲/۳

memetti
memetti
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

martion
martion
۱۳۹۷/۵/۶

shadow-aida
shadow-aida
۱۳۹۷/۵/۶

1744912610
1744912610
۱۳۹۷/۴/۲۰

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

nermin
nermin
۱۳۹۷/۳/۱۹

Sheidaee
Sheidaee
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

نفیسه
نفیسه
۱۳۹۷/۳/۸

M_soroush
M_soroush
۱۳۹۷/۳/۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Ethan
Ethan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ardalaan
Ardalaan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Heidar
Heidar
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Hamed_mir
Hamed_mir
۱۳۹۷/۲/۲۷

AzipoAxo
AzipoAxo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Partow
Partow
۱۳۹۷/۲/۲۷

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mohsen_abbasi
Mohsen_abbasi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Faraaaz
Faraaaz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahshid_emami
Mahshid_emami
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hadi_sedaghat
Hadi_sedaghat
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rezaroman
Rezaroman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Encie
Encie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shahyar
Shahyar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nikii
Nikii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Setii
Setii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۲/۲۲

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Maraal
Maraal
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hoday
Hoday
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Sallar
Sallar
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Coolguy
Coolguy
۱۳۹۷/۲/۲۱

Angleita
Angleita
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Lotoos18
Lotoos18
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahi_d
Mahi_d
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Soorena
Soorena
۱۳۹۷/۲/۱۸

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۱۸

SirDavoor
SirDavoor
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mohsen_sade
Mohsen_sade
۱۳۹۷/۲/۱۷

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۱۶

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۱۶

Razieh87
Razieh87
۱۳۹۷/۲/۱۶

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Marcous
Marcous
۱۳۹۷/۲/۱۵

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۱۵

Riahi_Parvin
Riahi_Parvin
۱۳۹۷/۲/۱۵

Blackswan
Blackswan
۱۳۹۷/۲/۱۳

Lady_L
Lady_L
۱۳۹۷/۲/۱۳

Regtim
Regtim
۱۳۹۷/۲/۱۳

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۱۳

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

Vehij
Vehij
۱۳۹۷/۲/۱۲

_Saleh
_Saleh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roya_parsa
Roya_parsa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۱۲

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۱۲

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۱۲

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۱۲

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۱۲

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۱۲

Fateme_navabi
Fateme_navabi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shaghik
Shaghik
۱۳۹۷/۲/۱۰

Watrance
Watrance
۱۳۹۷/۲/۱۰

Darush
Darush
۱۳۹۷/۲/۶

Elham_ah
Elham_ah
۱۳۹۷/۲/۶

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۶

Cheeman
Cheeman
۱۳۹۷/۲/۵

Zizoo
Zizoo
۱۳۹۷/۲/۵

Anahitta
Anahitta
۱۳۹۷/۲/۵

Kyla
Kyla
۱۳۹۷/۲/۴

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۱/۳۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۱/۳۰

Zeinaaab
Zeinaaab
۱۳۹۷/۱/۳

Bellashivid1389
Bellashivid1389
۱۳۹۶/۱۱/۳۰

mehdisheykholeslami
mehdisheykholeslami
۱۳۹۶/۱۰/۲۲

Parviz
Parviz
۱۳۹۶/۱۰/۱۲

zahralabbafan
zahralabbafan
۱۳۹۶/۱۰/۸

Hamed-d
Hamed-d
۱۳۹۶/۷/۲۹

Bookish
Bookish
۱۳۹۶/۶/۲۶

Sinkhe
Sinkhe
۱۳۹۶/۵/۱۶

hamed1984
hamed1984
۱۳۹۶/۴/۲۸

bahmani
bahmani
۱۳۹۶/۳/۲۶

abdorasol
abdorasol
۱۳۹۶/۱/۱۷

yalda_shirazi
yalda_shirazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

amirriazi
amirriazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۳

Tabatabaei
Tabatabaei
۱۳۹۵/۱۱/۲۸

sohaila
sohaila
۱۳۹۵/۱۱/۱۶

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

manema
manema
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

boofekoor
boofekoor
۱۳۹۵/۱۱/۱۲

Amirmarty
Amirmarty
۱۳۹۵/۱۱/۳

Moses
Moses
۱۳۹۵/۱۰/۱۸

lonelylistener
lonelylistener
۱۳۹۵/۹/۱۰

Soraya
Soraya
۱۳۹۵/۸/۲۲

bunnycs
bunnycs
۱۳۹۵/۸/۲۰

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

nafiseh
nafiseh
۱۳۹۵/۸/۹

maspadana
maspadana
۱۳۹۵/۸/۴

Ali
Ali
۱۳۹۵/۷/۲۴

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۶/۲۸

mahdipch
mahdipch
۱۳۹۵/۶/۱۹

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

Elham
Elham
۱۳۹۴/۱۱/۲۳

ahlam
ahlam
۱۳۹۴/۷/۲۶

azadeh.k
azadeh.k
۱۳۹۴/۷/۲۳

trex714
trex714
۱۳۹۴/۶/۲۴

amirhosei2
amirhosei2
۱۳۹۴/۴/۱۹

Pouya
Pouya
۱۳۹۴/۴/۵

Locondovinci
Locondovinci
۱۳۹۴/۳/۲۵

zzota
zzota
۱۳۹۴/۳/۲۴

maryam.ehsani
maryam.ehsani
۱۳۹۴/۳/۲۴

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

sekoutekavir
sekoutekavir
۱۳۹۴/۱/۲۶

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۲۹

mo05i
mo05i
۱۳۹۳/۷/۱۳

baran
baran
۱۳۹۳/۴/۲۸

baktash
baktash
۱۳۹۲/۱۲/۱۹

omidenouri
omidenouri
۱۳۹۲/۱۱/۲۳

esfandyari63
esfandyari63
۱۳۹۲/۱۱/۹

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

Amir0725
Amir0725
۱۳۹۲/۷/۲۲

faride.tehrani
faride.tehrani
۱۳۹۲/۷/۱۹

kooler
kooler
۱۳۹۲/۶/۲۳

balsamo
balsamo
۱۳۹۲/۶/۶

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۲/۵/۲۵

civil
civil
۱۳۹۲/۵/۵

mohsenserajian
mohsenserajian
۱۳۹۲/۳/۱۲

armando
armando
۱۳۹۲/۱/۱۰

supertramp
supertramp
۱۳۹۱/۹/۲۸