رمان خارجی

چاندرا

داستانی ساده و پر کشش درباره دختری هندی به نام چاندراست که به خواست خانواده و طبق سنت‌های حاکم، در نوجوانی به ازدواجی از پیش تعیین شده تن می‌دهد. بر اساس سنت‌های هند، زن پس از ازدواج به خانواده همسرش تعلق دارد، حتی وقتی همسرش را از دست بدهد. این چیزی است که برای چاندرا رخ می‌دهد و او برای به دست آوردن حق خود، یعنی زیستن، تلاش می‌کند.

زیبا گنجی
مروارید
9789641911029
۱۳۸۹
۱۶۴ صفحه
۲۷۵ مشاهده
۰ نقل قول