• از مجموع ۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'فردا شکل امروز نیست' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۰ رو بدست آورده.
۱۸۸ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۳۵ را داده‌ند.
• رمان 'فردا شکل امروز نیست' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.