• از مجموع ۵ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'اوریکس و کریک' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.
۱۶۵۳۵۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴ را داده‌ند.
• رمان 'اوریکس و کریک' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
nnegg
nnegg
۱۳۹۷/۴/۱۴

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۸/۹

nasstar
nasstar
۱۳۹۴/۸/۴

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۳

cna.farokhi
cna.farokhi
۱۳۹۲/۹/۲۳