رمان خارجی

لی‌لی

(Rayuela)

این کتاب، به نوعی شامل چند داستان می‌شود، ولی از این میان، دو داستان آن بسیار مهم است. نخستین داستان را می‌توان به روال عادی تا انتها فصل 56، خواند. در آنجا خواننده می‌تواند با خیال راحت، از مطالعه فصل‌های بعد خودداری کند و به داستان تازه بپردازد. دومین داستان را می‌توان ار فصل 73 شروع کرد و سپس فصل تازه‌ای را خواند که شماره آن در انتهای فصل پیشین مشخص شده است.

علم
۹۷۸۹۶۴۴۰۵۵۵۰۸
۱۳۸۴
۶۰۸ صفحه
۱۹۸۴ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
خولیو کورتاسار
صفحه نویسنده خولیو کورتاسار
۹ رمان Julio Cortázar, born Jules Florencio Cortázar, was an Argentine author of novels and short stories. He influenced an entire generation of Latin American writers from Mexico to Argentina, and most of his best-known work was written in France, where he established himself in 1951.
دیگر رمان‌های خولیو کورتاسار
داستان‌های کرونوپیوها و فاماها
داستان‌های کرونوپیوها و فاماها نمی‌دانم، نگاه کن، چه وحشتناک باران می‌بارد. مدام باران می‌بارد، آن بیرون، سنگین و خاکستری ‌رنگ. این‌جا باران با قطرات درشت، سخت و دلمه ‌بسته‌اش بر روی بالکن می‌خورد و به‌سان ضربات سیلی، قطره‌ها بنگ صدا می‌کنند و یکی پس از دیگری درهم می‌شکنند، چه ملال‌آور. اکنون قطره‌ کوچکی بر فراز قاب پنجره نمایان می‌شود، قطره آن‌جا می‌ماند و در ...
امتحان نهایی
امتحان نهایی
بی‌اهمیت‌ها و بااهمیت‌ها (داستانک‌ها و گزین‌گویه‌هایی از خولیو کورتاسار)
بی‌اهمیت‌ها و بااهمیت‌ها (داستانک‌ها و گزین‌گویه‌هایی از خولیو کورتاسار) ادبیات برای من در حکم حرفه نیست... حقیقت آن‌که من برای ادبیات - به صورت یک اسم خاص - سر سوزنی ارزش قائل نیستم؛ تنها چیزی که مرا به خود می‌کشاند جستار (و گاه یافتن) خودم در دست و پنجه‌ای است که با کلمات نرم می‌کنم و گاه به صورت چیزی به نام کتاب پدیدار می‌شود... من سرگرم نوشتن کتاب‌هایم ...
بی‌اهمیت‌ها و بااهمیت‌ها (داستانک‌ها و گزین‌گویه‌هایی از خولیو کورتاسار) مجموعه داستان خارجی
بی‌اهمیت‌ها و بااهمیت‌ها (داستانک‌ها و گزین‌گویه‌هایی از خولیو کورتاسار) مجموعه داستان خارجی ادبیات برای من در حکم حرفه نیست... حقیقت آن‌که من برای ادبیات - به صورت یک اسم خاص - سر سوزنی ارزش قائل نیستم؛ تنها چیزی که مرا به خود می‌کشاند جستار (و گاه یافتن) خودم در دست و پنجه‌ای است که با کلمات نرم می‌کنم و گاه به صورت چیزی به نام کتاب پدیدار می‌شود... من سرگرم نوشتن کتاب‌هایم ...
مشاهده تمام رمان های خولیو کورتاسار
مجموعه‌ها