رمان ایرانی

سپیده‌دم ایرانی

نگاه
9789643512606
۱۳۸۴
۲۰۸ صفحه
۱۱۲۴ مشاهده
۶ نقل قول
دیگر رمان‌های امیرحسن چهل‌تن
دخیل بر پنجره فولاد
دخیل بر پنجره فولاد
دیگر کسی صدایم نزد
دیگر کسی صدایم نزد چند وقت است که دیگر کسی صدایم نزده است!؟ خدا می‌داند. یکسال! دو سال! آخر چند سال!؟ خدا می‌داند. دیگر هیچ‌کس توی این خانه نیست که صدایم بزند. امروز چند شنبه است؟ به گمانم دوشنبه باشد. اصلا چه فرقی می‌کند چه موقع روز است! به من چه که ساعت چند است. هر وقت که می‌خواهد باشد. اصلا به چه درد ...
کات منطقه ممنوعه
کات منطقه ممنوعه زبان فارسی ...
ساعت 5 برای مردن دیر است
ساعت 5 برای مردن دیر است ساعت چهار و بیست دقیقه بود. چرا باید تا ساعت پنج صبر کند؟ این اواخر هیچ وقت نمی‌خواست بداند ساعت چند است؛ بداند کدام روز هفته است و حتی بداند امسال چه سالی است. اما همیشه چیزی بود که آن را به یاد او بیاورد. ممکن بود همسایه‌ فقط یک لحظه صدای رادیویش را بلند کند و این لحظه، لحظه ...
مشاهده تمام رمان های امیرحسن چهل‌تن
مجموعه‌ها