مجموعه داستان خارجی

داستان کوتاه 8

۹۷۸۹۶۴۵۹۲۵۷۷۰
۱۳۸۶
۴۰۰ صفحه
۴۰۸ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های جواد فعال علوی
داستان کوتاه 4
داستان کوتاه 4
داستان کوتاه 3
داستان کوتاه 3 دوباره پرت شدم، به هر حال چون مردی که واقعا سرش به تنش بیارزه و به خاطر وجود و شعور خود زن عاشقش بشه، کم پیدا می‌شه ما هم مجبوریم یا با یکی ازدواج کنیم که به خاطر پولمون یا تحصیل و شغلمون میاد سراغمون و یا یکی که هنوز کم و بیش از آدمیت یه چیزایی توش مونده. ولی ...
داستان کوتاه 7
داستان کوتاه 7
داستان کوتاه 6
داستان کوتاه 6
مشاهده تمام رمان های جواد فعال علوی
مجموعه‌ها