رمان خارجی

شبانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)

مرکز
9789643059712
۱۳۸۷
۱۹۸ صفحه
۴۵۰ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های ابراهیم اقلیدی
مجموعه 1001 شب (6 جلدی) با قاب
مجموعه 1001 شب (6 جلدی) با قاب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
1001 شب بر اساس نسخه‌های عربی (5 جلدی)
1001 شب بر اساس نسخه‌های عربی (5 جلدی) هزار و یک‌شب مجموعه‌ای از داستان‌های افسانه‌ای قدیمی عربی، ایرانی و هندی است که با زبان‌های متعددی منتشر شده است. اکثر ماجراهای ‌آن در بغداد و ایران می‌گذرد و داستان‌های آن را از ریشه ایرانی دانسته‌اند که تحت تاثیر آثار هندی و عربی بوده است. اینکه داستان‌های هزار و یک‌شب مشخص و روشن باشند و تعداد آن‌ها دقیقا هزار و ...
عاشقانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
عاشقانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب) با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
شبانه‌های هند و ایرانی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
شبانه‌های هند و ایرانی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
مجموعه 1001 شب 2 (6 جلدی) با قاب
مجموعه 1001 شب 2 (6 جلدی) با قاب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
مشاهده تمام رمان های ابراهیم اقلیدی
مجموعه‌ها