رمان خارجی

شبانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)

مرکز
9789643059712
۱۳۸۷
۱۹۸ صفحه
۴۰۰ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های ابراهیم اقلیدی
مجموعه 1001 شب 2 (6 جلدی) با قاب
مجموعه 1001 شب 2 (6 جلدی) با قاب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
پهلوانه‌ها (شاه عمرنعمان و پسرانش) 1001 شب
پهلوانه‌ها (شاه عمرنعمان و پسرانش) 1001 شب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
عاشقانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
عاشقانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب) با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
شبانه‌های هند و ایرانی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
شبانه‌های هند و ایرانی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
مشاهده تمام رمان های ابراهیم اقلیدی
مجموعه‌ها