رمان ایرانی

دختر شاه پریان

زریاب
9789641130482
۱۳۸۲
۳۴۴ صفحه
۷۵۸ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
صفحه نویسنده مهدی اعتمادی
۷ رمان معروف به ر. اعتمادی
Rajabali E'atemadi
دیگر رمان‌های مهدی اعتمادی
شوک پاریسی
شوک پاریسی
دختر شاه پریان
دختر شاه پریان جوانی 20 و چند ساله و آرام و در عین حال غمگینی به نظر می‌رسید که لباس مخصوص بیماران تیمارستان روانی امین‌آباد تهران را پوشیده و روی نیمکتی چوبی نشسته بود. اما برخلاف بیمارانی از جنس او که نگاهشان همیشه نوعی بی‌تفاوتی و گنگی محض را به نمایش می‌گذارند، آن جوان نگاهی عمیق و متفکرانه و رفتاری عادی داشت.
شب ایرانی
شب ایرانی
آبی عشق
آبی عشق
مشاهده تمام رمان های مهدی اعتمادی
مجموعه‌ها