رمان خارجی

رابینسون کروزو

(Robinson crusoe)

ایاز حدادی
آرمان
9789649067360
۱۳۸۲
۱۲۸ صفحه
۷۷۷ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دانیل دفو
صفحه نویسنده دانیل دفو
۳ رمان Daniel Defoe (1659/1661 [?] - 1731) was an English writer, journalist, and spy, who gained enduring fame for his novel Robinson Crusoe. Defoe is notable for being one of the earliest practitioners of the novel and helped popularize the genre in Britain. In some texts he is even referred to as one of the founders, if not the founder, of the English novel. A prolific and versatile writer, he wrote more than five hundred books, pamphlets, and journals on various ...
دیگر رمان‌های دانیل دفو
رابینسون کروزو (متن کوتاه شده)
رابینسون کروزو (متن کوتاه شده) اگر شرح حال یک نفر ارزش آن را داشته باشد که در بین مردم انتشار یافته و مورد استقبال شایان قرار بگیرد، نویسنده این کتاب عقیده دارد، این نوشته که از نظر شما می‌‌گذرد از زمره همان حکایت جالب است. عجایب این داستان به قدری بی‌‌سابقه است که تا کنون نظیرش شنیده و خوانده نشده است. به راستی هم چه شخص ...
روبنسون کروزوئه مرد شکست ناپذیر
روبنسون کروزوئه مرد شکست ناپذیر اگر شرح حال یک نفر ارزش آن را داشته باشد که در بین مردم انتشار یافته و مورد استقبال شایان قرار بگیرد، نویسنده این کتاب عقیده دارد، این نوشته که از نظر شما می‌‌گذرد از زمره همان حکاایت جالب است. عجایب این داستان به قدری بی‌‌سابقه است که تا کنون نظیرش شنیده و خوانده نشده است. به راستی هم چه شخص ...
مشاهده تمام رمان های دانیل دفو
مجموعه‌ها