رمان ایرانی

وقتی به خودم می‌آیم کنار جسمم نشسته‌ام، با چشم‌های باز‌... جسدم خیره به باغ نگاه می‌کند و من رها شده‌ام، هر چند هنوز پاهایم روی زمین است. چقدر صورتم زجر کشیده و تکیده به نظر می‌رسد! ... چقدر عذاب کشیده‌ام‌... انگار به کس دیگری نگاه می‌کنم که تنهایی و بزرگی‌اش دلم را می‌لرزاند. بعد از ده روز برای اولین بار دهان باز می‌کنم و با جسدم حرف می‌زنم: "حالا دیگر همه چیز خوب و دوست‌داشتنی است؛ شایسته‌ی تو‌... تنهایت نمی‌گذارم تا یکی بیاید و تو را به او بسپارم‌..." هیچ نمی‌گوید. دیگر هرگز نخواهد توانست کلمه‌ای بر زبان بیاورد، مانند این ده روز که لب از لب باز نکرد‌...

رادمهر
9789648673791
۱۳۸۹
۸۰ صفحه
۱۶۳۱ مشاهده
۱ نقل قول
آزاده زارع
صفحه نویسنده آزاده زارع
۱ رمان Gabriel José de la Concordia Garcí­a Márquez was a Colombian novelist, short-story writer, screenwriter and journalist. Garcí­a Márquez, familiarly known as "Gabo" in his native country, was considered one of the most significant authors of the 20th century. In 1982, he was awarded the Nobel Prize in Literature.

He studied at the University of Bogotá and later worked as a reporter for the Colombian newspaper El Espectador and as a foreign correspondent in Rome, Paris, Barcelona, Caracas and New ...
مجموعه‌ها