رمان ایرانی

تلاوت

و علی حقیقی بود که انسان آن روز تحمل دیدارش را نداشت و به بادافره همین بی‌ظرفی و عدم تحمل خداوند شولای سرخ شهادت بر اندامش پوشانید تا دیگر نبینندش... و زیارت حقیقت عریان ظرف و ظرفیت می‌خواهد و انسان آن زمان و شاید این زمان آن را ندارد.

سوره مهر
9786001750533
۱۳۹۰
۱۳۶ صفحه
۲۱۷ مشاهده
۰ نقل قول