• از مجموع ۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'از کافکا تا کافکا' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۵ رو بدست آورده.
۲۸ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۲۹ را داده‌ند.
• رمان 'از کافکا تا کافکا' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
mozhy
mozhy
۱۳۹۶/۵/۸

shamloom
shamloom
۱۳۹۶/۲/۶

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۱