رمان خارجی

تشنه زندگی

(Lust for life)

9789645965158
۱۳۸۵
۷۲۵ صفحه
۵۸۹ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
ایروینگ استون
صفحه نویسنده ایروینگ استون
۷ رمان ایروینگ استون نویسنده آمریکایی است که بواسطه رمان‌هایی که درباره زندگینامه شخصیت‌های تاریخی مشهور نوشته مشهور گشته است.
دیگر رمان‌های ایروینگ استون
شور زندگی
شور زندگی وان گوگ به نقاشی دست زد، زیرا در پی یافتن وسیله‌ای بود که با آن «عطش درونی» خود را فرونشاند. اگر نگوییم که بار رسالتی بر پشت داشت، باری ناگزیر به تصور این معنائیم که سرچشمه نیرویی قهار، نظیر همان نیرویی که در شکم کوه آتشفشان است، در نهاد او بود و او می‌بایست دهانه‌ای بیابد تا راه آن را به ...
عشق جاوید است (داستانی درباره ماری تاد و آبراهام لینکلن)
عشق جاوید است (داستانی درباره ماری تاد و آبراهام لینکلن) ماری به میز آرایش خود تکیه داد و در آینه خیره شد. این آینه با قاب مطلای زیبایی به دیوار تکیه داشت. ماری در چهره خود نگریست و به فکر فرو رفت: انسان چقدر می‌تواند به چهره خود خیره شود و باز هم پی به حقیقت شخصیت خود نبرد؟! همچنان که به آینه نگاه می‌کرد، متوجه شد که بینی وی ...
شور زندگی
شور زندگی وان گوگ به نقاشی دست زد، زیرا در پی یافتن وسیله‌ای بود که با آن «عطش درونی» خود را فرونشاند. اگر نگوییم که بار رسالتی بر پشت داشت، باری ناگزیر به تصور این معنائیم که سرچشمه نیرویی قهار، نظیر همان نیرویی که در شکم کوه آتشفشان است، در نهاد او بود و او می‌بایست دهانه‌ای بیابد تا راه آن را به ...
عشق جاوید است
عشق جاوید است لینکلن خود را بالا کشید، چشمانش از عشق و سپاس آگنده. آنگاه به همان تندی که آمده بودند، آن عشق و سپاس، رفته بودند و عاطفه دیگری جای آن‌ها را گرفته بود. اضطراب؟ ترس؟ ماری نمی‌خواست حدس بزند. «مدت بیشتری... یکی دو سال.» و در یکی دو سال چه خواهیم داشت که حالا نداریم، جوانی بیشتر، امید بیشتر، شجاعت بی‌شتر؟ «پول... ...
رنج و سرمستی
رنج و سرمستی این رمان شامل زندگی‌نامه و سرگذشت خالق هنر و مجسمه‌ساز، میکل آنژ است. در زمان خواندن این کتاب، هم‌زمان با او رنج می‌کشیم و سرمست می‌شویم. میکل آنژ به نقاشی تشریحی می‌پرداخت. در ابتدا وی تنها توجه عمده‌اش به مرمر بود و این که چه چیزی می‌تواند از آن استخراج کند. همواره خواستار آن بود که مجسمه‌هایش نمودار و آیت ...
مشاهده تمام رمان های ایروینگ استون
مجموعه‌ها