رمان خارجی

ظرافت جوجه‌تیغی

(L elegance du herisson)

«خانم میشل ظرافت جوجه‌تیغی را دارد: از بیرون پوشیده از خار، یک قلعه واقعی نفوذناپذیر، ولی احساسم به من می‌گوید که از درون او به همان اندازه جوجه‌تیغی ظریف است، حیوان کوچک بی‌حال، به شدت گوشه‌گیر و بی‌اندازه ظریف.» ظرافت جوجه‌تیغی دومین رمان خانم موریل باربری نویسنده چهل ساله فرانسوی است که جایزه سال 2007 اتحادیه ناشران فرانسوی به آن تعلق گرفته است. رمان اول این نویسنده به نام شکم‌بارگی به چندین زبان ترجمه شده است.

آگاه
۹۷۸۹۶۴۴۱۶۲۹۷۸
۱۳۸۹
۳۶۰ صفحه
۷۲۰ مشاهده
۸۲ نقل قول