رمان خارجی

دن کیشوت 2 (2 جلدی)

(Don quixote de ia mancha)

شاید تاکنون هیچ کتابی به اندازه ((دن کیشوت)) این همه مورد عشق و علاقه ملت‌های گوناگون نبوده است. بسیاری از کتاب‌ها هست که تنها به یک قوم و ملت اختصاص دارد و از حدود مرز یک کشور فراتر نمی‌رود، بسیاری دیگر نیز هست که در میان ملل دیگر هم خواننده دارد تنها مورد پسند گروه روشنفکران یا مردم عادی یا طبقات ممتاز است. اما ((دن کیشوت)) تمام حصارهای جغرافیایی و نژادی و اجتماعی و طبقاتی را در هم شکسته و نام خود را با دنیا و بشریت توام ساخته است.

محمد قاضی
ثالث
9789647230957
۱۳۹۰
۷۵۴ صفحه
۱۲۹۸ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
میگوئل دو سروانتس
صفحه نویسنده میگوئل دو سروانتس
۴ رمان Miguel de Cervantes Saavedra was a Spanish novelist, poet, and playwright. His novel Don Quixote is often considered his magnum opus, as well as the first modern novel.

It is assumed that Miguel de Cervantes was born in Alcalá de Henares. His father was Rodrigo de Cervantes, a surgeon of cordoban descent. Little is known of his mother Leonor de Cortinas, except that she was a native of Arganda del Rey.

In 1569, Cervantes moved to Italy, where ...
دیگر رمان‌های میگوئل دو سروانتس
دن کیشوت 1 (2 جلدی)
دن کیشوت 1 (2 جلدی) شاید تاکنون هیچ کتابی به اندازه ((دن کیشوت)) این همه مورد عشق و علاقه ملت‌های گوناگون نبوده است. بسیاری از کتاب‌ها هست که تنها به یک قوم و ملت اختصاص دارد و از حدود مرز یک کشور فراتر نمی‌رود، بسیاری دیگر نیز هست که در میان ملل دیگر هم خواننده دارد تنها مورد پسند گروه روشنفکران یا مردم عادی یا ...
دون کیخوته 1 (2 جلدی)
دون کیخوته 1 (2 جلدی) شاید تاکنون هیچ کتابی به اندازه ((دن کیشوت)) این همه مورد عشق و علاقه ملت‌های گوناگون نبوده است. بسیاری از کتاب‌ها هست که تنها به یک قوم و ملت اختصاص دارد و از حدود مرز یک کشور فراتر نمی‌رود، بسیاری دیگر نیز هست که در میان ملل دیگر هم خواننده دارد تنها مورد پسند گروه روشنفکران یا مردم عادی یا ...
دون کیخوته 2 (2 جلدی)
دون کیخوته 2 (2 جلدی) شاید تاکنون هیچ کتابی به اندازه ((دن کیشوت)) این همه مورد عشق و علاقه ملت‌های گوناگون نبوده است. بسیاری از کتاب‌ها هست که تنها به یک قوم و ملت اختصاص دارد و از حدود مرز یک کشور فراتر نمی‌رود، بسیاری دیگر نیز هست که در میان ملل دیگر هم خواننده دارد تنها مورد پسند گروه روشنفکران یا مردم عادی یا ...
مشاهده تمام رمان های میگوئل دو سروانتس
مجموعه‌ها