رمان خارجی

تلفنی‌ها

(the call girls)

آسونه
9789649439129
۱۳۸۲
۲۴۶ صفحه
۷۶۱ مشاهده
۰ نقل قول
آرتور کوستلر
صفحه نویسنده آرتور کوستلر
۲ رمان Arthur Koestler CBE [*Kösztler Artúr] was a prolific writer of essays, novels and autobiographies.

He was born into a Hungarian Jewish family in Budapest but, apart from his early school years, was educated in Austria. His early career was in journalism. In 1931 he joined the Communist Party of Germany but, disillusioned, he resigned from it in 1938 and in 1940 published a devastating anti-Communist novel, Darkness at Noon, which propelled him to instant international fame.

Over the ...
دیگر رمان‌های آرتور کوستلر
ظلمت در نیم‌روز
ظلمت در نیم‌روز ما تاریخ را کامل‌تر از دیگران آموخته‌ایم.می‌دانیم که تاریخ برای فضیلت ارزشی قائل نیست،و جنایت‌ها مکافات نمی‌شوند.ولی هر خطایی عواقب خود را دارد که دامن 7 نسل را می‌گیرد .هر فکر غلطی که دنبال می‌کنیم جنایتی است که در حق نسل‌های آینده مرتکب می‌شویم،در نتیجه افکار غلط را باید همان‌گونه مجازات کنیم که دیگران جنایات را مجازات می‌کنند با مرگ...
مشاهده تمام رمان های آرتور کوستلر
مجموعه‌ها