رمان خارجی

نفر تی‌تی(کتاب مردگان)

(The book of the dead)

نفر تی‌تی زیباترین و مقتدرترین و پر جذبه‌ترین ملکه دنیای باستان همراه شوهرش آخن آتن بر یک امپراتوری در اوج شکوه و عظمت آن فرمان‌روایی می‌کند. آن‌ها شهری جدید و با شکوه در صحراهای ساحل رود نیل برپا ساخته‌اند. قرار است به مناسبت پیروزیشان از پادشاهان عالی‌مقامان و رهبران سرتاسر امپراتوری در جشنی بزرگ پذیرایی نمایند. ولی ناگهان نفر تی‌تی ناپدید می‌شود. راحوتپ جوان‌ترین رئیس کارآگاهان پلیس تبس یک جست‌و‌جو‌گر اسرار خوانده می‌شود. 10 روز فرصت دارد تا پیش از آغاز جشن بزرگ ملکه را پیدا کرده بازگرداند. موفقیت برایش افتخار و شکست برای او و خانواده‌اش مرگ به ارمغان خواهد بود. . .

الهه صالحی
درسا
9789648759471
۱۳۸۸
۴۸۰ صفحه
۴۲۷ مشاهده
۰ نقل قول